Droomfonds Haringvliet – Een familie van natuurbelevingsplekken

In het Haringvliet kun je de Nederlandse delta in al haar facetten beleven. Het Droomfondsproject Haringvliet werkt aan natuurherstel en nodigt bewoners en bezoekers uit in enkele nieuwe en unieke uitkijkhutten- en torens op het randje van water en land.
Vanuit het project Haringvliet uit de Hoogte is door Vogelbescherming Nederland gezocht naar plekken aan de rand van het water waar iedereen van de deltanatuur kan genieten, maar deze niet verstoord wordt. In de Hoeksche Waard werken we aan twee prachtige plekken waar je binnenkort heerlijk vogels kunt kijken: vanaf een rietheuvel in het natuurgebied Korendijkse Slikken en vanaf het recreatiestrand Hitsertse Kade.

Een familie van uitkijkpunten
Vanuit deze kijkpunten kan de bezoeker het Haringvliet overzien en genieten van het panorama en de prachtige flora en fauna aan de waterrand. Het zijn individuele, maar wel in samenhang herkenbare ontwerpen. Het is als het ware een familie: de ontwerpen zijn organisch van vorm en hebben allemaal een verwantschap in materiaalgebruik, vormgeving en uitstraling. De kijkpunten worden ontworpen door ROAD architecten en gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij (Droomfondspartijen), Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard en de Provincie Zuid-Holland via de Landschapstafel Haringvliet.

Korendijkse Slikken
In de Korendijkse Slikken werkt Natuurmonumenten deze zomer aan natuurherstel. Zo wordt het deel richting de Haringvlietoever verlaagd om slikoevers te herstellen. Boswachter Chantal van Burg: ‘Zo zorgt het Haringvlietwater weer voor meer vernatting en dynamiek, waar typische “deltasoorten” zoals lepelaar en noordse woelmuis van profiteren.  En bezoekers kunnen straks van de vogelrijkdom genieten vanuit de nieuwe vogelkijkhut. Deze staat op een oude rietheuvel en maakt onderdeel uit van de wandelroute. De hut komt niet ver van de plek waar jaren geleden al een kijkhut stond. Deze is vanwege veroudering destijds afgebroken.’

Hitsertse Kade
Het tweede kijkpunt komt op het recreatiestrand Hitsertse Kade. Dit ligt ingeklemd tussen haven, natuurgebied en het Haringvliet. Het strand heeft al een recreatiefunctie. Die wil Vogelbescherming Nederland versterken met een openbaar toegankelijk speeltoestel voor kinderen en volwassenen. Projectleider Marijke van de Staak: ‘Dit uitkijkpunt gaat een fantastisch zicht op het Haringvliet geven!‘

Overige kijkpunten rond het Haringvliet
Buiten de Hoeksche Waard wordt er gewerkt aan twee andere kijkpunten. In Stellendam start Vogelbescherming in samenwerking met Natuurmonumenten deze zomer met de bouw van het Ei, een bijzondere vogelkijkhut met uitzicht op de Scheelhoekeilanden. In de Spuimonding wordt een nieuw vogeleiland aangelegd. Daar komt een aanlegsteiger en een vogelkijkplek met zicht op de broedende vogels.

Meer informatie
Op de website www.haringvliet.nu vindt u meer informatie over het Droomfondsproject Haringvliet. Ook vindt u daar onze nieuwe brochure ‘Ontdek het Haringvliet’ met routes en tips voor het ontdekken van de deltanatuur. Aan het eind van de zomer organiseert het Droomfondsproject Haringvliet een informatieavond in de Hoeksche Waard.

Bron: Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard