Boeren eisen miljoenen schadevergoeding van waterschap

Boeren in de Hoeksche Waard en op het Eiland van Dordrecht willen dat het waterschap Hollandse Delta opdraait voor de schade die zij hebben geleden door extreme regenval in 2015. De schadeclaim kan oplopen tot miljoenen euro’s, schat hun advocaat.

Op eind augustus 2015 viel er extreem veel neerslag. Polders liepen onder. Pas op 2 september zakte het waterpeil weer.

Volgens de dertig boeren heeft het waterschap Hollandse Delta de zorgplicht geschonden. Zij verwijten dat het waterschap vooraf te weinig maatregelen nam en tijdens de overlast onvoldoende deed.

Teleurgesteld

Hun advocaat zei woensdag na de zesde zitting in deze rechtszaak: “Het is lastig om een concrete inschatting te geven van de totaal geleden schade, maar ik verwacht dat deze 2 tot 3 miljoen euro zal bedragen.”De boeren zijn teleurgesteld in het waterschap. Zeker omdat de hulp die ze aanboden niet door Hollandse Delta werd aanvaard.

“Sterker nog, het is erger geworden”, zegt Kees Dekker uit Strijensas. “Er is zoveel hulp aangeboden – en dan werd er niet over geld gepraat! Maar ‘t was een patstelling aan het worden. Ze wilden gewoon geen hulp.”

Afgeblazen

Aannemer Jan van de Wetering uit Sliedrecht werd door de boeren als getuige naar voren geschoven. Hij werd geregeld door beide partijen ingehuurd.Over augustus 2015 zei hij tijdens de rechtszaak: “We hebben contact gelegd met een firma in Oud-Alblas die – ook al werd het nachtwerk – een grote pomp wilde plaatsen. Vlak voordat we operationeel konden worden, werd de hulp door het Waterschap afgeblazen. Het Waterschap gaf aan zelf over voldoende materieel en mensen te beschikken.”

Van de Wetering is vervolgens op initiatief en kosten van de agrariërs met kleine pompen aan de slag gegaan om te proberen de schade te beperken.

Waterschap

Het waterschap heeft een andere kijk op de zaak. Uit onderzoeken is volgens een advocaat gebleken dat Hollandse Delta niets is te verwijten. “In die zin dat het Waterschap aan zijn zorgplicht heeft voldaan.”


 

Bron: RTV Rijnmond