Afscheid van directeur Yge Paans

Na 25 jaar directeur te zijn geweest van de Eben Haezerschool nam Yge Paans woensdag 4 juli afscheid. ”Het was een mooie periode”, zegt de 61-jarige scheidende directeur. “Kijk ik terug dan ben ik enorm dankbaar dat ik van God gezondheid, wijsheid en kracht heb gekregen om mijn werk te doen.”

Oud-Beijerland – Een afscheid op dit moment is voor Yge Paans een heel bewuste keuze geweest. ”Ik heb altijd gezegd ‘als ik 25 jaar aan de school verbonden ben geweest, stop ik’. Dat heb ik niet hardop gezegd, maar wel tegen mijzelf.”

Vanuit het Zeeuwse Sint Annaland solliciteerde Paans naar Oud-Beijerland. ”Ik wilde graag naar een grotere school en ik wilde terug naar de Randstad. Ik had het in Zeeland uitstekend naar mijn zin, maar wonen, werken en leven in een klein dorp dat paste niet helemaal bij ons gezin. Voordeel van Oud-Beijerland is dat school en kerk in dezelfde plaats zijn. Alles dicht bij elkaar. Ook het voortgezet onderwijs in Rotterdam is goed bereikbaar.” Paans is tevens sinds 2012 directeur/bestuurder van de Reformatorische scholen in Oud-Beijerland, Goudswaard, Klaaswaal, Puttershoek en Maasdam. ”Met deze taak stop ik nog niet. Ik bouw het gefaseerd af.” De samenbundeling tot één schoolvereniging komt de leerlingen alleen maar ten goede, vervolgt Paans. ”Bestuurlijk, onderwijs inhoudelijk en financieel is het heel goed geweest. Gezamenlijk hebben wij het onderwijs in Engels doorontwikkeld en een coördinator aangesteld. Ook voor de meer begaafde kinderen is gewerkt aan de leskwaliteit onder meer door middel van bovenschoolse plusklassen. Als school willen wij niet dat de ontwikkeling van meer begaafde kinderen stagneert. Kinderen zijn voor ons geen prinsen en prinsesjes. Ze dienen ook gehoorzaamheid te leren. Anno 2018 verdrinken kinderen in de keuzemogelijkheden. Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid. Je doet ze geen plezier als je die duidelijkheid niet geeft. Ik zie nu opvoeders die het soms eng vindt deze grenzen aan te geven. Als ouders bijvoorbeeld bij een schoolkeuze voor voortgezet onderwijs zeggen ‘dit wil mijn kind’, dan zeg ik ‘nee’. Je praat en overlegt met je kind, maar als ouder neem je de beslissing. Voor onze school is de Bijbel het kompas. De Heere heeft ouders kinderen gegeven. Bijna allemaal zijn ze gedoopt en daarbij hebben de ouders beloofd dat ze hun kinderen zullen opvoeden in Zijn dienst.”

Alle 25 jaar als directeur van de Eben Haezer haalde Yge Paans zijn energie uit het enthousiasme van de leerlingen. ”Het gaat erom dat je bij hun hart weet te komen en echt met ze in contact weet te komen. Een diep menselijke behoefte is erkenning en contact hebben.”

(tekst: Sieka Romeijn-Hedmann, foto: Koos Romeijn)

Bron: Het Kompas