Informatieavond over toekomst winkelcentrum Heinenoord goed bezocht

Dinsdagavond 10 juli werd in gebouw De Erve in Heinenoord een informatieavond gehouden over het winkelgebied in het centrum van het dorp. De bijeenkomst was druk bezocht.

Wethouder Leon van Noort schetste kort de aanleiding voor deze avond, namelijk de opdracht van de raad om het centrum van Heinenoord in stand te houden en te versterken.

Na een gesprek met winkeliers en andere belanghebbenden in april van dit jaar, heeft de gemeente een verkenning uitgevoerd naar de herinrichting van het openbaar gebied in en rondom het winkelcentrum. Het bureau Rho presenteerde deze verkenning aan de aanwezigen. De reacties waren veelal positief. HW Wonen heeft aan de hand van een presentatie laten zien wat zij gaan doen met hun eigendommen. Spar Holding heeft toegelicht dat de winkel in het centrum blijft bestaan en dat het weer een Spar wordt.

Er wordt nu een klankbordgroep gevormd die betrokken wordt bij de inrichting van het verblijfsgebied in het winkelcentrum. Om vaart in het plan te houden is het streven om eind augustus al een eerste bijeenkomst met deze klankbordgroep te houden. Meer informatie en de presentatie zijn te vinden op de website van de gemeente Binnenmaas

Bron:Hoeksch Nieuws