Uitbreiding van de AED’s in Korendijk

De gemeente Korendijk is aangesloten bij Stan. Een netwerk waarin burgerhulpverleners en AED’s (Automatische Externe Defibrillators) worden samengebracht. Na melding van een hartstilstand worden de vrijwilligers die in de buurt zijn opgeroepen en wordt de dichtstbijzijnde AED ingezet.

Bij supermarkt COÖP aan de Polderboom in Goudswaard en bij restaurant de Drie Linden in het buurtschap Zuidzijde zijn AED’s geplaatst. Met de aanschaf van deze twee nieuwe apparaten is een groot deel van de gemeente Korendijk voorzien van AED’s. De AED’s zijn 24 uur per dag in te zetten.

Eerste acute hulpverlening

Jaarlijks worden er 15.000 mensen in Nederland getroffen door een circulatiestilstand. Acute hulpverlening in de eerste 6 minuten is van cruciaal belang om de kans op overleven te vergroten. Het lukt een ambulance niet altijd om binnen dit aantal minuten bij een slachtoffer te zijn. Door mensen in de omgeving van het slachtoffer in te zetten voor de eerste acute hulpverlening, vergroot de kans om een hartstilstand te overleven.

Meer vrijwilligers gezocht

Een werkgroep in Korendijk houdt zich bezig met het werven van vrijwilligers, het beschikbaar krijgen van AED’s in de openbare ruimte, training,scholing en publiciteit. Het doel is een goed functionerend netwerk in de gemeente Korendijk te hebben met voldoende vrijwilligers en AED’s.

De werkgroep is op zoek naar nog meer vrijwillige burgerhulpverleners. De vrijwilligers wonen of werken bij voorkeur in de gemeente en zijn getraind om te reanimeren en/of te defibrilleren. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ikbenstandby.nl

Naschrift:

Op woensdag 13 juni heeft wethouder Paul Boogaard in aanwezigheid van burgerhulpverleners en bewoners de AED op Zuidzijde officieel in gebruik gesteld.