Politieke gast: Marijke Boorsma (VVD Korendijk)

Dit weekend was VVD-raadslid Marijke Boorsma te gast als politieke gast in onze studio. Arie Janson sprak met haar over de motie met betrekking tot het windpark die met veel stemmen werd aangenomen, het probleemoplossend vermogen van de bewoners, verenigingen als hoeksteen van de samenleving, Welzijn Hoeksche Waard en haar ambities.