Omwonende te realiseren zonnegaarde: ‘procedure is niet goed gevolgd’

In de voorbije weken besteedden we aandacht rondom de gang van zaken rond de door de Gemeente Korendijk verleende omgevingsvergunning voor de oprichting van een zgn. zonnegaarde aan de Langeweg in Goudswaard. Daarbij lieten we tegenstander (PvdA’er René Krabbe) alsmedet een voorstander (SGP-fractievoorzitter Johan Matze) aan het woord. Maar hoe kijkt een omwonende tegen deze kwestie aan? Dhr. Aantjes kwam het vertellen.