Nieuw team BOA’s start in Hoeksche Waard

Per 1 juli start een nieuw team BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) met het toezicht op de openbare ruimte in de gehele Hoeksche Waard. De aanleiding hiervoor is een nieuwe aanbesteding voor de inhuur van toezicht in de openbare ruimte. De vijf Hoeksche Waardse gemeenten en de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD) hebben de inhuur van het toezicht gezamenlijk opnieuw aanbesteed vanwege de aflopende bestaande inhuurcontracten.

Op woensdag 20 juni werden de nieuwe BOA’s tijdens een startbijeenkomst welkom geheten door burgemeester Jan Waaijer van gemeente Strijen (portefeuillehouder Openbare Orde). Overigens zijn niet alle BOA’s nieuw in de Hoeksche Waard. De toezichthouder op naleving van de Afvalstoffenverordening is al werkzaam in de verschillende gemeenten in de Hoeksche Waard.

Werkzaamheden BOA’s

De werkzaamheden van de nieuwe BOA’s bestaan uit het tegengaan van overlast in de openbare ruimte. Zij houden toezicht op naleving van de regels in de Algemene Plaatselijke Verordening van de vijf gemeenten en de Afvalstoffenverordening.  Zij controleren en handhaven bijvoorbeeld op de opruimplicht van hondenpoep, parkeeroverlast, houden toezicht tijdens evenementen en stimuleren gewenst gedrag in de openbare ruimte. De BOA’s dragen het landelijk BOA-uniform en rijden in herkenbare auto’s.

Klachten en meldingen

Voor het doen van meldingen verandert er voor inwoners niets. Inwoners kunnen op de gebruikelijke manier een melding maken van overlast in de openbare ruimte in de gemeente waar zij wonen.

Bron: Hoeksch Nieuws