Lintje voor Jelle Stelpstra

Tijdens de vergadering van de raadscommissie op 19 juni 2018 heeft de heer

Jelle Stelpstra (30 jaar) uit handen van burgemeester Stoop een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Stelpstra had namens de PvdA 12 jaar zitting in de gemeenteraad van Korendijk. In verband met zijn verhuizing buiten de gemeente Korendijk heeft hij besloten zijn raadslidmaatschap te beëindigen. Als dank voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de Korendijkse samenleving ontving de heer Stelpstra de onderscheiding.