Kerngericht Werken Alerimus wegens succes voortgezet

Alerimus krijgt van de gemeente Cromstrijen een bijdrage van € 40.000,- om het kerngericht werken in Numansdorp verder op- en voort te zetten. Hiermee beloont de gemeente het succesvolle werk van Alerimus.

De subsidiebijdrage is eenmalig en voor één jaar. Het kerngericht werken op maatschappelijk niveau is een essentieel onderdeel van de gemeente. Met de Investeringsagenda investeert de gemeente niet alleen in gebouwen en infrastructuur, maar ook in de maatschappelijke toekomst van de dorpskernen. Het kerngericht werken is een nieuwe methodiek in het maatschappelijk werkveld.

Alerimus heeft met de aanpak de afgelopen jaren goede resultaten bereikt en het gemeentebestuur wil met deze bijdrage dit belonen en zeker stellen voor de toekomst. Succesvolle onderdelen van de aanpak van Alerimus zijn onder andere:

1)      Versterken van de burgerinspraak.

2)      Opzetten van buurttafels waar bewoners hun genoegen en zorgen kunnen uiten.

3)      Het project “Adopteer een oma”.

4)      Allerlei activiteiten om kwetsbare groepen te betrekken bij het maatschappelijk leven in Numansdorp.

Inmiddels werkt Alerimus samen met meer dan 100 organisaties in Numansdorp om al deze activiteiten vorm te geven of uit te voeren. Al deze activiteiten samen en de omvang ervan, zijn voor de gemeente belangrijk om Alerimus te ondersteunen. De gemeente heeft het voornemen om de subsidiering in 2019 en 2020 voort te zetten.