Exploitatieovereenkomst herontwikkeling suikerfabriekterrein

Wethouder Henk van Etten namens gemeente Binnenmaas en Paul Mesters, CEO van de Suiker Unie hebben op 28 juni de overeenkomst voor de herontwikkeling van het suikerfabriekterrein in Puttershoek ondertekend. De gemeente en Suiker Unie werken al geruime tijd samen aan een nieuwe inrichting voor het terrein. Inmiddels zijn de afspraken hiervoor dus vastgelegd in een overeenkomst.

Afspraken
De belangrijkste afspraken voor de herontwikkeling zijn dat de huidige geluidszone fors wordt verkleind. Ook blijft het gebied rondom de specialiteitenfabriek groen, net als het bosje ten oosten van de haven en het gebied langs Kuipersveer. Daarnaast moet een nieuwe ontsluitingsweg er voor zorgen dat vrachtverkeer in de toekomst niet over de Rustenburgstraat rijdt. Verder is een gebied van 19 hectare bij de voormalige vloeivelden aangewezen voor de opwekking van zonne-energie. Al deze afspraken, maar ook afspraken over bijvoorbeeld kosten en planning zijn nu vastgelegd in de overeenkomst. Wethouder Henk van Etten: “Dit is een mooie vervolgstap voor de herontwikkeling van het terrein.”
Bestemmingsplan
Op dit moment ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Belanghebbenden kunnen hierop nog tot 23 juli 2018 reageren. Het streven is dat het bestemmingsplan dit najaar door de gemeenteraad wordt vastgesteld.
Vervolg
Na vaststelling van het bestemmingsplan kunnen er in principe plannen worden ontwikkeld om bedrijven te bouwen op het terrein. Hiervoor moet dan eerst wel een vergunning worden aangevraagd. Het is nu nog niet bekend wat voor bedrijven er daadwerkelijk grond zullen kopen om zich te gaan vestigen. Ook is dus nog niet bekend wanneer de eerste bedrijven de deuren zullen openen.
Informatie
Meer informatie vindt u op www.binnenmaas.nl onder: Inwoner & Bezoeker | Wonen & Leven | Puttershoek | Herontwikkeling suikerfabriekterrein