Een evenement organiseren? vraag bijtijds de evenementenvergunning aan!

Een evenement organiseren? Vraag minimaal zes weken van tevoren een evenementenvergunning aan!

De gemeente meldt dat het de laatste tijd helaas vaak voorkomt dat evenementenvergunningen te laat worden aangevraagd. Dat kan vervelende gevolgen hebben voor het evenement. Voordat de gemeente een vergunning kan verlenen, moeten namelijk eerst diverse andere instanties de aanvraag toetsen aan regel- en wetgeving. Dit is noodzakelijk om een evenement zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Denk hierbij aan brandweer, politie en omgevingsdienst. Pas nadat zij akkoord zijn gegaan kan de gemeente de vergunning verlenen.

Wilt u dus een evenement organiseren ? Vraag dan minimaal zes weken van tevoren een vergunning aan. Bent u niet op tijd met het indienen van uw aanvraag? Dan is de kans erg groot dat de gemeente moet besluiten uw aanvraag niet in behandeling te nemen en dat het evenement niet kan doorgaan. Op de website van de gemeente vindt u – naast meer informatie over het aanvragen van een evenementenvergunning – ook het formulier om uw aanvraag in te dienen.

Bron: Gemeente Binnenmaas