Denk mee en nomineer een waardevolle boom!

Gemeente Binnenmaas is een groene gemeente met veel verschillende bomen. Een flink aantal van deze bomen is bijzonder, bijvoorbeeld vanwege leeftijd, omvang, zeldzaamheid, natuurwaarde, of cultuurhistorie. Daarom zijn de bomen opgenomen in een gemeentelijke ‘waardevolle bomenlijst’. Op dit moment wordt de lijst vernieuwd en daarbij roept de gemeente de hulp van haar inwoners in.

Iedereen mag nomineren

Zowel gemeentelijke als particuliere bomen kunnen worden genomineerd voor de waardevolle bomenlijst. Om de lijst zo compleet mogelijk te maken, worden ook natuur- en milieuorganisaties zoals Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior en Hoekschewaards Landschap bij deze inventarisatie betrokken. Zo krijgt iedereen de kans om bomen te nomineren.

Monumentale bomen

Denk niet ‘deze boom komt er vast niet voor in aanmerking’, bijvoorbeeld op basis van leeftijd. De boom kan nu nog jong zijn, maar wél bepaalde kenmerken hebben dat hij ooit monumentaal kan worden. De bomen die op de huidige lijst staan hoeven niet opnieuw genomineerd te worden. Ook de landelijke monumentale bomen in de gemeente staan al op de lijst. Benieuwd welke bomen nu op de waardevolle bomenlijst staan? Ga naar www.binnenmaas.nl en zoek op ‘bomenkaarten’.

Wanneer komt een boom op de waardevolle bomenlijst?

De gemeente neemt eerst contact op met de eigenaar van de boom. Daarna wordt de genomineerde boom gecontroleerd op gezondheid. Is de boom gezond dan wordt deze getoetst aan verschillende voorwaarden bijvoorbeeld:

– natuurwaarde – dient de boom bijvoorbeeld als voedselbron voor vogels of insecten;

– landschap – is de boom kenmerkend voor het karakter van de Hoeksche Waard;

– dorpsschoon – maakt de boom onderdeel uit van de groenstructuur in een dorp;

– beeldbepalend – valt de boom op in het straatbeeld door grootte, snoeivorm en/of leeftijd;

– cultuurhistorie – gaat het om een bijzondere boom, bijvoorbeeld een herdenkings- of herinneringsboom. Of is de boom verbonden met een historisch gebouw of plek;

– samenhang – behoort de boom tot een rij of groep.

Het is de bedoeling dat de bijgewerkte waardevolle bomenlijst rond de herfst wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Kapvergunning

De bomen die op de bomenlijst staan, zijn extra beschermd. Zo moet altijd een kapvergunning worden aangevraagd als een waardevolle boom voor kap in aanmerking komt. Datzelfde geldt al voor de gemeentelijke bomen.

Aanmelden

Een boom of bomengroep kan voor 30 juni genomineerd worden door een e-mail te sturen naar gemeente@binnenmaas.nl. Vermeld hierin de volgende gegevens:

• motivatie waarom de boom op de bomenlijst moet komen;

• locatie van de boom, met adres en bij voorkeur op een kaart weergegeven (bijvoorbeeld met Google Maps).

Ook andere informatie is welkom, denk hierbij aan:

• boomsoort;

• aanplantjaar van de boom;

• historie van de boom;

• foto(’s) van de boom;

• of u eigenaar bent van de boom of weet wie de eigenaar is.

Neem voor meer informatie over de waardevolle bomenlijst of het nomineren van bomen contact op met Sanne Dreef, medewerker Openbare Werken, via e-mail gemeente@binnenmaas.nl of telefonisch via 14 078.