CSG Willem van Oranje tevreden over aantal geslaagden

Blije gezichten op CSG Willem van Oranje in Oud-Beijerland waar na een ochtend van berekenen en overleg het gros van de leerlingen woensdag telefonisch de verlossende woorden ‘Je bent geslaagd’ kreeg te horen. Het percentage geslaagden op de mavo is 96 procent, op de havo 78 procent en op het vwo 81 procent.

,,De score van 96 procent op de mavo is natuurlijk fantastisch. Ook over de havo- en vwo-scores zijn we tevreden. Uiteraard hoop je altijd op meer en dat gaat het ook worden, want een groot aantal leerlingen heeft de mogelijkheid op een herexamen en kan alsnog slagen,’’ reageert Harry Verschoor, rector op De Willem. De middelbare school verwacht na de herkansingen uit te komen op de volgende percentages: 98 procent voor de mavo, 85 procent voor havo en 87 procent voor vwo.

De geslaagde leerlingen zijn woensdagmiddag op beide locaties van De Willem bij elkaar gekomen om de hartelijke felicitaties van hun mentoren en docenten in ontvangst te nemen en te toasten op het mooie resultaat. Ook kunnen ze dan de cijferlijst inzien. De leerlingen met een herkansing of een definitief ‘gezakt’, waren ook van harte welkom.

Mooie ontwikkeling

Een kwart van de geslaagde mavo-leerlingen vervolgt zijn schoolcarrière op CSG Willem van Oranje. Zij hebben zich aangemeld voor de havo in schooljaar 2018-2019. Verschoor juicht deze mooie ontwikkeling van harte toe. ,,We zien de laatste jaren een stijgende lijn in het aantal leerlingen dat kiest voor deze vorm van onderwijsontwikkeling, in kleinere aantallen zien we dat ook van havo naar vwo. Een ander niveau vereist een andere manier van werken en dat lukt. Ook vandaag zien we bij de geslaagden leerlingen die al hun tweede diploma hebben behaald.’’