Bloemrijke toekomst voor dijken Hollandse Delta

De Buitendijk in Strijensas is één grote bloemenzee. Dat komt door het speciale bloemen- en kruidenmengsel dat het waterschap hier heeft ingezaaid. Ook op een deel van de Gorsdijk in ’s-Gravendeel is het speciale mengsel te zien. Vandaag ontving Hollandse Delta een onderscheiding voor deze proef met bloemrijke dijken.

Als het aan heemraad Leo van Gelder ligt, gaan de dijken van waterschap Hollandse Delta een bloemrijke toekomst tegemoet. “Bloemen op de dijk zijn niet alleen mooi, maar ook hard nodig. Het helpt om de achteruitgang van de bijen- en insectenpopulaties tot stand te brengen.”

Om die reden heeft Peter Glas de bloemrijke dijkenprijs in het leven geroepen, toen hij in 2016 afscheid nam als voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Bij ’s-Gravendeel en in Strijensas zijn de dijken gedeeltelijk ingezaaid met een speciaal mengsel. Op de Gorsdijk over een lengte van 250 meter, aan de Buitendijk 400 meter. Het mengsel bestaat uit meer dan 20 verschillende soorten gras en bloemen. De bloemen zorgen ervoor dat de dijken in de zomermaanden een lust voor het oog zijn. De grassoorten zorgen voor een stevig doorworteling die de dijken sterker maakt.

Planten

Sjoerd Reinstra is van de plantenwerkgroep Hoeksewaards Landschap. Hij zal de ontwikkeling van de bloemen en kruiden op de voet volgen. Inmiddels heeft hij al knopjeskruid en marjolein gesignaleerd. “Die horen echt thuis in de Hoeksche Waard. Hopelijk groeit dit natuurlint op de dijk verder uit en sluit het op den duur aan bij de akkerranden in de polders.“ Reinstra houdt ook in de gaten, wanneer het tijd is om de dijk te maaien. “Niet te vroeg , want anders kunnen de bloemen geen zaadschieten.“

Duurzaam

Vanuit het oogpunt dat bloemrijke dijken bijdragen aan duurzaamheid vindt Van Gelder de proef geslaagd. “Als waterschap vinden we het belangrijk dat we ons werk zo duurzaam mogelijk uitvoeren.” Als blijk van waardering en aanmoediging speldt ‘flower powerdijkgraaf’ Peter Glas hem de bijbehorende medaille op.

Naast waterschap Hollandse Delta ontvangen ook het hoogheemraadschap van Delfland en waterschap Vechtstromen de ‘Pro flora’ -onderscheiding voor bloemrijke dijken.

Bron: Waterschap Hollandse Delta