ASz lanceert nieuwe handige app

Slimme app vertelt hoe lang een bezoek aan de SEH duurt

Patiënten van de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en hun naasten kunnen vanaf nu alle informatie over hun verblijf op de SEH vinden in een handige app. Zo kun je op je mobiele telefoon zien hoe lang je bezoek naar verwachting duurt.
 
De app is bedacht door de SEH-verpleegkundigen Arjan van Gent en Erica Holterman. Van Gent: “De meest gestelde vragen van patiënten die wij krijgen, zijn ‘Wat gebeurt er op de Spoedeisende Hulp?’ en ‘Hoe lang duurt dit alles?’. Met de app kunnen we nu die twee en vele andere vragen beantwoorden en zo het verblijf van patiënten op onze SEH hopelijk inzichtelijker en prettiger maken.”
 
Patiënten kunnen de app met de naam ‘ASz SEH’ downloaden in de appstore. Ze vullen vervolgens zelf drie gegevens in die zij ontvangen van de SEH-verpleegkundige: het specialisme, de urgentiekleur en de aankomsttijd. Van Gent: “De app berekent de verwachte verblijfstijd van de patiënt op de SEH. De tijden in de app zijn gebaseerd op een data-analyse van SEH-bezoeken uit het verleden. Deze verwachte tijden geven de patiënt een goede indicatie hoe lang hij op de SEH zal verblijven.”
Naast de tijd wordt ook het proces op de SEH in beeld gebracht. Aan de hand van een taartdiagram worden de vijf stappen getoond die een patiënt op de SEH doorloopt. “Omdat we die processtappen hebben gekoppeld aan de tijd, ziet de patiënt altijd waar hij of zij zich bevindt in het proces”, vertelt Van Gent. “Er gebeurt veel op de SEH. Met de app maken we inzichtelijk wat er precies gebeurt. Iedere patiënt heeft recht op voorlichting en dat willen via deze weg op een makkelijke en slimme manier bij de patiënt brengen.”
 
SEH-verpleegkundige Erica Holterman heeft gekeken wat patiënten vinden van hun bezoek op de SEH. “We krijgen veel feedback van patiënten over informatie en voorlichting op de SEH. Deze informatie willen we graag dichtbij de patiënt en familie brengen. We hebben tv-schermen, diverse posters, folders en flyers en uiteraard lopen we zelf ook rond en beantwoorden vragen, maar dit blijkt niet altijd voldoende.”
 
Met de app proberen we als ziekenhuis de patiënt actiever te betrekken bij zijn eigen proces op de SEH. Holterman: “We stimuleren op deze manier een nauwere band en samenwerking tussen enerzijds de patiënt en anderzijds de arts en de verpleegkundige. Zo kan de patiënt zich via de app gericht gaan voorbereiden op gesprekken en onderzoeken.”
 
De SEH-verpleegkundigen zijn nog niet uitgedacht over de nieuwe app. Van Gent: “We gaan binnenkort nog een functie inbouwen die plotselinge extra drukte op de SEH in de app meldt. Patiënten zien dan dat het even heel druk is en dat daardoor hun bezoek wat langer gaat duren. Door dat ook inzichtelijk te maken, verwachten we dat patiënten een langer bezoek makkelijker accepteren. Verder werken we ook samen met de landelijke SEH-app, een app voor de zorg na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp. Hoe beter de patiënt geïnformeerd is, hoe hoger de tevredenheid.”
 
De app is vooralsnog niet gekoppeld aan het Elektronisch Patiënten Dossier van het ziekenhuis. “Dat is een wens die we in de toekomst graag nog willen realiseren, zodat de patiënt realtime informatie heeft”, aldus Van Gent. “Maar we beginnen nu met deze versie en kijken hoe we daarmee de zorg op de SEH weer een stukje kunnen verbeteren.”