Burgemeester verheugt over nieuw team BOA’s

Per 1 juli start een nieuw team BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) met het toezicht op de openbare ruimte in de gehele Hoeksche Waard. Wat doet de BOA en wat mag hij/zij doen? Waarom een nieuw team? We vroegen burgemeester Waaijer om het u uit te leggen. Steven van Wijk was in gesprek met hem.