Havenmeesterschap Dorpshaven Numansdorp gewaarborgd

De gemeente heeft dit jaar de Dorpshaven geheel vernieuwd. Zij vinden het dan ook belangrijk dat de Dorpshaven goed beheerd wordt en de continuïteit ervan gewaarborgd. Hiertoe heeft de gemeente Cromstrijen een Passantenovereenkomst afgesloten met de WSVN die loopt tot 31 december 2031.

Hiermee is vastgelegd dat de haven van Numansdorp voor langere tijd in goede handen is en kan de haven zich verder ontwikkelen tot een nautisch centrum aan het Hollandsch Diep. De Watersportvereniging WSVN wordt hiermee de havenmeester van de recreatievaart.