Voor het eerst boommarter gesignaleerd in de Hoeksche Waard !

Leuk en belangrijk nieuws voor natuurminnende Hoeksche Waarders. Voor het eerst ooit is er in de Hoeksche Waard een boommarter gezien. Vorige week was er al een vogelaarster (met oog en liefde voor zoogdieren) die waarschijnlijk een boommarter zag, maar onlangs is het bewijs geleverd door een andere vogelaar en natuurliefhebber.

De locatie blijft nog even verborgen om het dier de nodige rust te geven.

Boommarters doen het in Nederland tegenwoordig heel goed en al sinds enkele jaren breidt de soort zijn leefgebied uit. Inmiddels al weer bijna 10 jaar geleden werd er net voor de kiltunnel aan de Dortse kant een dode bommarter gevonden. Maar daarna bleef het stil.Het is , zover wij nu weten, een eenling. En misschien blijft dat wel zo. Dan ziet u hem de komende tijd, maar hij kan  ook zomaar weer weg zijn. Het kan ook het begin zijn van een populatie (vandaar dat de locatie nog even geheim blijft) tot er meer duidelijkheid is.

De boommarter is een familielid van de marters, waar ook de steenmarter, bunzing, das, otter, hermelijn en wezel toe behoren. In tegenstelling tot de steenmarter (meer een stads en bewoningssoort), is deze soort een soort van natuur en bosachtige landschapselementen. Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit muizen (woelmuizen en spitsmuizen), mollen, haas en konijn. Maar hij snoept ook wel van eieren en insecten. op zijn voornamelijk nachtelijke voedseltochten legt hij soms flinke afstanden af. Bekend is dat de boommarter in zwarte spechtenholen (die we hier niet hebben) zijn nest maakt, maar als die er niet zijn, maakt hij ook gebruik van boomholtes, roofvogelhorsten (nesten) en zelf konijnenholen. Het is niet een soort die overlast veroorzaakt aan auto’s e.d. en hij is strikt beschermd. Wat inhoudt dat verstoren, verjagen en doden strafbaar is.

Kortom een aanwinst voor de Hoekschewaardse fauna.