Molenbiotoop belangrijk voor behoud molens

Ab Mulder zet zich al vele jaren in voor het behoud van de molens, met speciale aandacht voor de molenbiotoop. Hij organiseert voorlichtingsavonden, zorgt voor perspublicaties en werkt mee met de Stichting Molens Binnenmaas bij vraagstukken rond handhaving en verbetering van de biotoop van alle molens in de Hoeksche Waard.

Ab Mulder was dan ook een van de vijf prijswinnaars in een prijsvraag om de beste beheerders van molen-biotopen in Zuid-Holland in het zonnetje te zetten. Wat is een molenbiotoop? Laurens Koomans vroeg het hem.