Inloopavond voorontwerp bestemmingsplan Het Spui in Strijen

Op dinsdag 15 mei organiseert de gemeente Strijen van 19.30 tot 21.00 uur een inloopavond over het voorontwerp bestemmingsplan “Het Spui”. Dit plan heeft betrekking op het terrein van de voormalig basisschool Het Spui en is opgesteld om het perceel te kunnen ontwikkelen naar woningbouw voor maximaal 13 woningen.

Tijdens de inloopavond lichten medewerkers van de gemeente Strijen het voorontwerp bestemmingsplan toe en heeft u de gelegenheid vragen te stellen over het plan. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis, Waleplein 2 in Strijen.

Ter inzage

Bovendien ligt het voorontwerp bestemmingsplan vanaf 7 mei tot 18 juni tijdens openingstijden ter inzage bij het bureau Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu in het gemeentehuis. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Op afspraak is het mogelijk op een ander moment binnen kantoortijden de stukken in te zien.  Het gemeentehuis is op 10 en 11 mei 2018 en 21 mei 2018 gesloten.

Ingezetenen en belanghebbenden worden gedurende de ter inzage termijn in de gelegenheid gesteld een zienswijze over het voorontwerp bestemmingsplan in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Strijen, Postbus 5881, 3290 EA Strijen. Deze zienswijze dient bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk.

Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw A.H. Rotscheid, bereikbaar via telefoonnummer 088-6471228.

Het voorontwerp bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl  onder “NL.IMRO.0617.BPHetSpui-vo01”. Nader informatie kunt u vinden op onze website: www.strijen.nl onder inwoner en bezoeker, wonen en leven, wonen en bouwen, bestemmingsplannen, Het Spui.

Bron: Hoeksch Nieuws