Bomeninventarisatie gaat door

Op veel terreinen is er met de komst van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard werk aan de winkel en veel dingen zijn ook nog niet helemaal duidelijk. Hoe gaat het bijvoorbeeld verder met het beleid met betrekking tot bomen en dan specifiek beeldbepalende en monumentale bomen? De regionale Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior heeft de afgelopen vijf, zes jaar heel wat bomen kunnen nomineren voor diverse gemeentelijke bomenlijsten.

Met name voor de gemeente Binnenmaas, maar ook voor Strijen werden, merendeels dankzij tips vanuit de bevolking soms unieke bomen ontdekt. (Ondermeer in Sint Anthoniepolder, Schuring, Heinenoord en ‘s-Gravendeel.) Andere bomen, die al wel bekend waren konden dankzij onderzoek van ‘Fraxinus Excelsior’, met hulp van o.a. de Oudheidkundige Vereniging van Strijen en de Stichting Oud Puttershoek worden voorzien van hun echte leeftijd. Zo bleken de leilinden naast partycentrum De Posthoorn ruim zestig jaar ouder dan eerst gedacht. ‘Fraxinus Excelsior’ heeft inmiddels besloten gewoon door te gaan met de inventarisatie van opvallende, oude en beeldbepalende bomen. ‘Helaas is het voor wat betreft boombeleid nog niet helder hoe het nu verder gaat, maar aangezien vrijwel alle gemeenten toch al een bomenlijst hadden, hopen wij dat men het als een uitdaging ziet om nu juist extra te investeren in het behoud van beeldbepalende bomen. Het bijwerken van bomenlijsten ligt b.v. al enkele jaren stil in Binnenmaas, dus een mooie klus voor de nieuwe gemeente om de draad weer op te pakken’, aldus de bomenwerkgroep.

Nominaties meest vanuit de bevolking

Een aanzienlijk deel van de bomentips die ‘Fraxinus Excelsior’ doorgaf aan gemeenten kwam vanuit de bevolking. De ene keer ging het dan om bomen die nog niet voorkwamen op bomenlijsten, andere keren kon de leeftijd van een boom flink naar boven worden bijgesteld. (En dat had dan in enkele gevallen weer als positief neveneffect dat bomen genomineerd konden worden voor de landelijk erkende monumentale status.) Jammer genoeg is het bomenbeleid op sommige punten nogal in het gedrang gekomen. Zo worden de laatste, unieke vooroorlogse iepen aan hun lot overgelaten en is er ook nooit een fonds van de grond gekomen om iets te doen voor de monumentale bomen in de regio. ‘Fraxinus Excelsior’ zal echter ook de rest van dit lopende jaar eventuele tips blijven onderzoeken en waar nodig worden alle gegevens genoteerd en de bomen gefotografeerd. Dat alles in de hoop dat de nieuwe gemeente een ‘stevig’ bomenbeleid, compleet met actuele bomenlijsten zal gaan hanteren.