Onafhankelijk Hoeksche Waard

Elk nadeel heeft zijn voordeel. Nu de samensmelting van de Hoeksche Waardse gemeenten een bijna voldongen feit is gloort er, na een gevoel van burgerbedrog en eigenbelang van provincie en oude politiek, een geweldige toekomst voor ons eiland. Met voldoende stemmen kunnen wij, Hoeksche Waarders, een eigen koers gaan varen gedreven door een nieuwe wind.

Jaap Cappon bespreekt in de studio hier meer over met Arie Janson.