Workshop sieraden maken bij de Gouwaert in Goudswaard.

Korendijk- SKOC heeft in samenwerking met OBS de Gouwaert onder de naam GAAV!
buitenschoolse activiteiten georganiseerd, o.a. workshop karate, sieraden maken en graffiti.
Afgelopen woensdag vond de laatste workshop plaats bij OBS de Gouwaert: sieraden maken.

Wat is GAAV!
De naam GAAV! staat voor de gave/talent van het kind en ook voor hoe we willen dat kinderen naschoolse activiteiten ervaren, namelijk gaaf, leuk, cool. De visie van GAAV! is dat er een activiteitenaanbod is
gemaakt voor en dóór kinderen. Inspraak van kinderen krijgt dus een grote rol. Daarbij krijgen kinderen ook een verantwoordelijkheid om mee te helpen en te denken bij de organisatie van activiteiten.
GAAV! wordt begeleid door een ervaren team pedagogisch medewerkers. De ruimtes beschikken over voldoende uitdagend binnen-  en buiten speelmateriaal.