Onkruidbestrijding op verharding en in de plantsoenen

Vanwege het verbod op gewasbeschermingsmiddelen op zowel verhardingen als beplanting gaat de gemeente Cromstrijen onkruidbestrijding dit jaar op een andere manier aanpakken. 

Verharding
Onkruidbestrijding richt zich met name op de trottoirs en de goten omdat daar het meeste onkruid groeit. Een aannemer haalt machinaal het onkruid weg door de bovengrondse plantendelen dood te branden. Sommige onkruiden komen helaas weer terug omdat hiermee de wortel niet is verwijderd. Daarom wordt er meerdere keren per jaar een ronde van onkruid branden gedaan. Ook zijn er gebieden waar de aannemer het onkruid met een staalborstel uit de voegen veegt.
De straten worden met veegmachines van de RAD regelmatig geveegd om zoveel mogelijk onkruidresten en zaden te verwijderen. De veegrondes vinden plaats in samenhang met de onkruidbestrijding.

Beplanting
Vanaf 1 november 2017 zijn ook gewasbeschermingsmiddelen voor beplanting verboden. Hierdoor kost onkruidbestrijding in beplanting veel meer tijd. Tijdens het groeiseizoen worden daarom extra medewerkers ingehuurd om  te helpen met onkruidbestrijding. Zo wordt het schoffelen uitgevoerd door mensen van Cavent. Ook wordt tijd geïnvesteerd in het vervangen van beplanting die verouderd is en veel onderhoud nodig heeft. Daarvoor in de plaats komt beplanting die snel dicht groeit en minder intensief onderhoud vraagt. In sommige gevallen wordt de beplanting vervangen door gazon.

Wat kunt u zelf doen?
Als u wilt voorkomen dat onkruid uw tuin overneemt, moet u het regelmatig verwijderen. Zo zorgt u er ook voor dat zaden van onkruid niet kunnen kiemen op het terras of andere bestrating.