Monumentale boerderij krijgt nieuwe bestemming

 

Het is de omwonenden en gemeente Oud-Beijerland al vele jaren een doorn in het oog: de zichtbaar slechte staat waarin de monumentale woonboerderij op het perceel Stougjesdijk 287 verkeert. In het verleden was hier een agrarisch hulpbedrijf gevestigd. De grote schuur en de talrijke bedrijfsbebouwingen herinneren daar nog aan.

De monumentale boerderij is slecht onderhouden en de bijbehorende schuur is zelfs grotendeels ingestort. Je moet wel over een groot voorstellingsvermogen beschikken om in dit object het toekomstige huis van je dromen te zien.

Leander en Mirjam Seip uit Oud-Beijerland zien het echter helemaal voor zich! Zij willen de woonboerderij restaureren en de bijbehorende schuur herbouwen. Alle overige, niet monumentale, bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. De restauratie en herbouw vindt in nauw overleg met de monumentencommissie plaats.

Het spreekt voor zich dat hiermee veel kosten zijn gemoeid. Vandaar dat de bouw van een extra woning op het perceel wordt toegestaan. Het gemeentebestuur juicht het opknappen van het monument toe, waardoor het behouden blijft voor de toekomst. Een handtekening van en een handdruk tussen wethouder Piet van Leenen en initiatiefnemer Leander Seip bekrachtigden de overeenkomst tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis.