Informatiekast Wiekenkruis onthult

Binnenmaas- Dinsdag 13 maart heeft wethouder Leon van Noort een informatiekast bij het Wiekenkruis in Puttershoek onthuld. De kast was een wens van de bewoners van het Wiekenkruis. In het kader van burgerparticipatie heeft de gemeente de informatiekast gefinancierd. De bewoners hebben hem zelf gemaakt en opgehangen. Hiermee hopen zij de onderlinge betrokkenheid van de bewoners verder te stimuleren.

Met de handeling werd de kast officieel overgedragen aan de bewoners van de bejaardenwoningen. In december deed gemeente Binnenmaas een oproep of inwoners goede ideeën voor hun buurt hadden. Het Burendagcomité van het Wiekenkruis gaf toen aan behoefte te hebben aan een informatiekast. Het doel van de kast is dat de bewoners elkaar op een eenvoudige manier op de hoogte kunnen brengen van allerlei zaken die bij hen leven. Zo kunnen zij bijvoorbeeld mededelingen, vragen, krantenknipsels, uitnodigingen en verzoekjes voor het verrichten van klusjes in de kast ophangen.

Alle bewoners hebben toegang tot de kast, eventueel met hulp van  de beheerders. Ook de gemeente, HW wonen en andere instanties kunnen  gebruikmaken van de informatiekast. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de beheerders van kast. De contactgegevens kunt u in de informatiekast vinden.