Hollandse Delta betrekt agrariërs bij aanpak wateroverlast

Zuid-Beijerland- Waterschap Hollandse Delta onderzoekt de mogelijkheden voor nauwere samenwerking met agrariërs bij de aanpak van wateroverlast in de polder.

‘Boeren kunnen de ogen en oren zijn in het gebied,’ concludeerde Hollandse Delta onlangs op een verkennende bijeenkomst in Zuid-Beijerland. Agrarische ondernemers uit het werkgebied van de LTO Noord-adelingen Hoeksche Waard en Eiland van Dordrecht lieten weten die rol zeker te willen vervullen.

Aanleiding voor de bijeenkomst vormde de wateroverlast die hevige regenval in de Hollandse Delta de laatste jaren enkele malen heeft veroorzaakt, waarvan die in 2015 de meeste impact had. ‘Destijds leidde dat tot flinke verwijten en zelfs diverse schadeclaims, maar gaandeweg is er toch meer wederzijds begrip onstaam,’ stelt waterbestuur Pieter Hage, van LTO Noord Hoeksche Waard.

Contactpersonen

Zodanig dat het waterschap graag de lokale kennis wil benutten, door middel van contactpersonen in de polders bij dreigende wateroverlast, of daadwerkelijke calamiteiten. In de Hoeksche Waard wordt hiervoor een pilot gestart,

De eerste agrarische ondernemers hebben zich al aangemeld. Verder is afgesproken dat Hollandse Delta uitwerkt hoe de rol van de contactpersonen er in de praktijk uit komt te zien.

Bron: Nieuwe Oogst