Grutto krijgt weer kans in het Oudeland van Strijen

Staatsbosbeheer zet zich de komende jaren samen met andere partijen in om de leefomgeving van weidevolgels in het Oudeland van Strijen te verbeteren en de vogelstand weer een kans te geven.  Om de achteruitgang van de weidevogels een halt toe te roepen, zijn er maatregelen nodig voor broedende weidevogels en een goed opgroeigebied voor kuikens van grutto’s. Verbeterplannen van verschillende samenwerkingspartners zullen gaan leiden tot de optimaliseren van de omstandigheden. De provincie Zuid-Holland reserveert 1,7 miljoen voor de toekomst van weidevogels en andere boerenlandvogels in het Oudeland.

Negatieve trend in de vogelstand

In de afgelopen jaren is de weidevogelstand hard achteruit gegaan in Nederland. Een negatieve trend in de vogelstand is ook duidelijk zichtbaar in het Oudeland van Strijen. De weidevogelstand in 2016 was hier met ruim 50% afgenomen ten opzichte van de jaren 2004 en 2007. De afname betreft de tureluur, de kievit en de grutto. De grutto, een oer-Hollandse vogel, staat symbool voor een weidelandschap waar natuur en productie in balans zijn. De provincie Zuid-Holland reserveert voor alle weidevogelgebieden in de provincie geld om een verdere achteruitgang van onder meer de grutto te voorkomen. Om de natuur te kunnen herstellen is speciaal voor het Oudeland van Strijen 1,7 miljoen beschikbaar. Onderzocht is welke maatregelen nodig zijn om de condities te verbeteren. Erg belangrijk is het verbeteren van de waterhuishouding en het verhogen van het waterpeil

Intensieve samenwerking

Diverse partijen zijn bij de ontwikkelingen en natuuraanpassing nauw betrokken, zoals de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard, het Waterschap Hollandse Delta en Staatsbosbeheer. Met elkaar wordt een plan voor een integrale aanpak van de knelpunten ontwikkeld. Om de vogels wederom een kans te geven worden door Staatsbosbeheer maatregelen getroffen in de inrichting en het beheer van haar deel van het gebied. Dit is ongeveer één derde van de oppervlakte van de polder het Oudeland van Strijen. De rest van de polder is in agrarisch gebruik. Het gereserveerde bedrag komt beschikbaar als de gebiedspartners de plannen gezamenlijk hebben afgestemd. De uitvoering van het geheel duurt ongeveer vier jaar. Als ecosysteembeheerder van het groene erfgoed hecht Staatsbosbeheer grote waarde aan de natuur en zet zich in voor het behoud en herstel van natuur, zodat de inwoners van Nederland daar nog vele generaties lang van kunnen genieten.