Meer dan 500 soorten wilde planten in 2017

Het afgelopen jaar werden achttien nieuwe plantensoorten in de Hoeksche Waard gevonden. De werkgroep, die bestaat uit 22 actieve floristen en in het plantenseizoen wekelijks op stap gaat, inventariseerde in 2017 32 km-hokken (1×1 km) en vond daarin 532 soorten wilde planten. Hierbij moeten nog de losse waarnemingen worden opgeteld. Onder de nieuw gevonden plantensoorten zijn soorten als Muurfijnstraal, Riviertandzaad, Tweekleurig springzaad, Stijve naaldvaren, Ruige fijnstraal, Draadgierst, Bleek cypergras, Amerikaanse kruidkers en Goudbes.

Behalve in natuurgebieden, zoals de Esscheplaat, het Groote Gat, het eiland Tiengemeten, de Hoogezandsche Gorzen en terreinen van project Argusvlinder en Vlietproject, werd ook naar planten gezocht op dijken, in grienden en oeverlanden en zelfs in de bebouwde kom van dorpen als Strijen en Zuid-Beijerland.
De variatie in de onderzochte terreinen zorgde voor een grote diversiteit aan plantensoorten. Het verslag geeft een overzicht van de activiteiten van de werkgroep en per geïnventariseerd gebied wordt een lijst met gevonden plantensoorten getoond. Tevens is van een groot aantal inventarisaties verslag gelegd, worden de nieuwe soorten belicht en wordt het verslag geïllustreerd met een biodiversiteitskaartje en veel kleurenfoto’s van de hand van de werkgroepleden.
Meer kunt u vinden in het jaaroverzicht van de Plantenwerkgroep HWL en ook in de daarbij behorende bijlagen. Deze staan onder Documenten/ Algemeen.