Hoeksch Lyceum nu ook officieel Olympiadeschool

Het Hoeksch Lyceum mag zich officieel Olympiadeschool noemen. Dit keurmerk wordt uitgereikt door SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) aan scholen die in het kader van talentontwikkeling veel waarde hechten aan het bevorderen van deelname aan olympiades.

Olympiades zijn landelijke wedstrijden om in een bepaald vak (wiskunde, biologie, natuurkunde, aardrijkskunde, scheikunde) de beste Nederlandse scholier te selecteren. De (meeste) voorrondes worden op school afgenomen en de landelijke beste tien tot twintig leerlingen gaan naar de nationale finale op een Nederlandse universiteit. Uiteindelijk worden de meest getalenteerde scholieren uitgezonden naar de internationale olympiades.
Het bevorderen van deelname aan olympiades past bij het motto van het Hoeksch Lyceum ‘Talent, Ambitie en Succes’. Alle leerlingen die meer kunnen en meer willen, mogen aan één of meerdere olympiades meedoen.

Net als de Olympische Winterspelen, is het deze maand topseizoen voor de olympiades op het Hoeksch Lyceum. De taalkunde-, wiskunde- en natuurkunde-olympiade zijn achter de rug, komende weken kunnen leerlingen zich nog vastbijten op lastige biologie- of aardrijkskundeopgaven.

Om te vieren dat het Hoeksch Lyceum Olympiadeschool is geworden, ontvangen alle ‘atleten’ een schuifpuzzel met het logo van de school.

Bron: Het Kompas