GroenLinks, SP en PvdA in actie tegen woningnood

De Zuid-Hollandse fracties van GroenLinks, SP en PvdA lanceerden de website www.woningnoodzuidholland.nl. Op deze website publiceren zij verhalen van inwoners die geen passende woning kunnen vinden. Met de website vragen de fracties aandacht voor inwoners die veel moeite hebben met het vinden van een woning.

GroenLinks, SP en PvdA vragen zich af hoe het zo ver heeft kunnen komen. Jarenlang hebben overheden de ogen gesloten voor de groeiende wachttijden in de huursector. Er is een moment dat er niet langer weggekeken kan worden, en er ingegrepen moet worden. Volgens GroenLinks, SP en PvdA is dat moment nu gekomen. De partijen dringen aan op maatregelen om vraag en aanbod op de woningmarkt in evenwicht te krijgen. Volgens hen betekent dat, dat er meer sociale huur- en goedkope koopwoningen moeten worden gebouwd.

Heb jij ook moeite met het vinden van een passende woning? Of sta je al jaren op de wachtlijst maar heb je nog steeds geen thuis gevonden? Neem dan via www.woningnoodzuidholland.nl contact op met de fracties van GroenLinks, SP en PvdA.