Energieneutraal worden, kan!

Op maandagavond 5 februari was het derde en laatste werkatelier van project

Ruimtelijke Analyse Hoeksche Waard Energieneutraal. Ongeveer 90 deelnemers uit alle

geledingen van de samenleving bogen zich over het energievraagstuk. Tijdens de avond

is een mogelijk toekomstscenario gepresenteerd. Het is door de deelnemers verrijkt. Er

ontstond commitment om de ambitie ook te gaan realiseren. In maart volgt het

eindadvies.

Challenge & adopt

De hoofdvraag van het onderzoek is: ‘hoe wordt je energieneutraal in 2040, wat betekent

dat ruimtelijk en hoe maken we er een kans van?’ Het doel van deze derde avond was om

nog betere ideeën aan te dragen (challenge) en aan te geven waar men voor wil gaan

(adopt). Bart Bomas van adviesbureau BVR presenteerde de tussenstand van het werk:

een referentie-scenario over hoe het zou kunnen. Het gaat uit van een gebalanceerde mix

van aardwarmte, zon- en windenergie en biomassa.

Wij-gevoel

In het tweede deel van de avond verdeelden de mensen zich in zes groepen om het

scenario te bespreken. Een greep uit de resultaten. ‘Samenwerking zoals op Goeree is

essentieel’. ‘Start met projecten realiseren van de 100 koplopers in de Hoeksche Waard.’

‘Breng vraag en aanbod bij elkaar.’ ‘Kies voor zon op daken en op een paar plekken in

grote arealen zonnevelden zoals op vervuilde grond.’ Windmolens erbij, bijvoorbeeld

langs de A29 is een optie maar niet de eerste keus van de deelnemers. Wilgenteelt wordt

maar door enkelingen als kans gezien. Er ontstond zowaar een wij-gevoel. Energie-

neutraal worden kan, maar dan moet iedereen meedoen en samenwerken.

De resultaten van de drie avonden worden vastgelegd in een eindadvies dat in maart

2018 zal worden voorgelegd aan de besturen van provincie Zuid Holland en de regio.

Meer info volgt op de website: www.sohw.org.