D66 verrast door overstap raadslid

Het D66-bestuur in de Hoeksche Waard is verrast door de plotselinge overstap van Leo Kerpel, haar enige gemeenteraadslid in Binnenmaas, naar de lokale partij Gemeentebelangen. Kerpel neemt daarbij ongevraagd zijn zetel mee en heeft voor zijn stap geen inhoudelijke reden aangeven, anders dan dat het zijn persoon betreft.

Voorzitter Lex Westerman betreurt het wegvallen van D66-inbreng in de raad, maar ook dat het team achter Kerpel, dat hem jaren met veel inzet ondersteunt in zijn raadswerk, onaangekondigd aan de kant is gezet. “Dat is heel triest en betrokkenen zijn dan ook aangeslagen en voelen zich in de steek gelaten” aldus Westerman, die er op wijst dat deze stap ook niet uit te leggen is aan de kiezers die in Binnenmaas op D66 hebben gestemd. Met de Griffie van Binnenmaas wordt overlegd hoe in de raadscommissies toch het D66-geluid gehoord kan blijven.

Voor de raadsverkiezing in november 2018 heeft D66 goed gekwalificeerde kandidaten, ook in Binnenmaas.

De D66-steunfractie in Binnenmaas wenst Kerpel succes bij zijn nieuwe partijgenoten. Einde bericht. Hoeksche Waard, 5 februari 2018