Begeleiders Gezond Natuur Wandelen gevraagd

Wie vindt het leuk om ook op regelmatige basis, bijvoorbeeld eens per week of eens per maand, een wandelgroep te begeleiden in de natuur of vanuit de wijk de natuur in?

De stichting Gezond Natuur Wandelen wil samen met Welzijn Hoeksche Waard, Hoekschewaards Landschap, Vrouwen van Nu, stichting Rietgors Agrarische Natuurvereniging en nog meer lokale organisaties en verenigingen in diverse kernen van de Hoeksche Waard elke week gratis, aantrekkelijke, laagdrempelige, begeleide wandelingen langs groene routes organiseren. Voor deze wandelingen zoeken wij vrijwilligers die op regelmatige basis een wandelgroep willen begeleiden. Een keer per maand zou al mooi zijn.

Doel

Het doel van Gezond Natuur Wandelen is om met mensen, die om wat voor reden dan ook wat minder bewegen, een keer per week een wandeling te maken van maximaal een uur.

Ruim een derde deel van de Nederlanders beweegt minder dan een half uur per dag. Onderzoek heeft aangetoond dat door elke dag minstens 30 minuten te bewegen er enorme gezondheidswinst geboekt kan worden, waardoor men zich al snel veel beter gaat voelen. Wandelen in het groen versterkt deze effecten nog meer. Daarnaast is het wandelen natuurlijk vooral ook heel erg gezellig! Na afloop is er bovendien altijd gelegenheid voor een het gezamenlijk drinken van een kopje koffie.

Inmiddels hebben een groot aantal organisaties uit de Hoeksche Waard uit welzijn, zorg, natuur en wandelsport hun medewerking aan de natuurwandelingen toegezegd. Het is de bedoeling om dit jaar in zoveel mogelijk wijken met de wandelingen van start te gaan.

De begeleiders

Wandelt u graag? Doet u dat graag in een groene omgeving? Wilt u het enthousiasme voor de natuur en/of het wandelen overbrengen op mensen die, om wat voor reden dan ook, minder bewegen? Wilt u op regelmatige en vrijwillige basis een wandelgroep begeleiden? Geef u dan op! U kunt wekelijks als begeleider meewandelen, maar ook als u één keer per maand beschikbaar bent, zijn we daar heel erg blij mee.

De wandelingen zijn geen natuurexcursies, maar onderweg kan een begeleider of soms ook een deelnemer een of twee keer kort iets over de natuur en de omgeving vertellen. Dat kan, maar het hoeft niet. Per wandeling streven we naar twee begeleiders. Nieuwe begeleiders krijgen een dagcursus van de wandelbond (KWBN) en een EHBO cursus aangeboden. Deze cursus is voor de deelnemers gratis.

Wilt u meer informatie of heeft u interesse als vrijwillig wandelbegeleider? Bekijk dan de website: van Gezond Natuur Wandelen op: www.gezondnatuurwandelen.nl of neem contact op met Bianca den Ouden – Welzijn Hoeksche Waard – b.denouden@welzijnhoekschewaard.nl – 088-7308992

“Met zijn allen, voor allen, gezond aan de wandel in de natuur of het groen in de wijk!”