Winnaars Frans Janssen Vrijwilligersprijs 2018

Voor de negende keer is de Frans Janssen Vrijwilligersprijs Korendijk uitgereikt. De jury heeft het echtpaar, Jaap en Lex Zeedijk, uit Zuid-Beijerland aangewezen als de winnaars van de Frans Janssen Vrijwilligersprijs 2018. Op 11 januari 2018 heeft burgemeester Stoop tijdens de nieuwjaarsreceptie aan het echtpaar een oorkonde en een beeldje uitgereikt dat door de ontwerper als volgt wordt omschreven: met de juiste mensen om ons heen, mensen waar je op kunt bouwen, is elk doel te verwezenlijken.

Een belangrijk criterium om voor Jaap en Lex Zeedijk te kiezen is dat zij allebei zeer langdurig en bij verschillende organisaties en instellingen vrijwilligerswerk verrichten. Zij verrichten werk dat ten goede komt aan een brede doelgroep in de gemeente Korendijk. De jury beloont het echtpaar met deze prijs voor hun vrijwillige inzet voor het vervoeren van inwoners, het bezorgen van maaltijden en het helpen van hulpbehoevenden van jong tot oud. Door het vrijwilligerswerk van Jaap en Lex krijgen mensen het gevoel op stap te kunnen, dat er aandacht en hulp voor hen is. Dit biedt mensen perspectief en bevordert de kwaliteit van het leven. Zij kunnen ergens naar toe en aan meedoen. Hier zorgen Jaap en Lex samen voor. De jury waardeert niet alleen de veelzijdigheid maar ook de breedte van de inzet. Jaap en Lex zijn terechte winnaars van de Frans Janssen Vrijwilligersprijs 2018.

Onze samenleving kan niet zonder vrijwilligers

De vele vrijwilligers in onze gemeente zijn het voorbeeld van ‘actief burgerschap’. Ze vormen het ‘sociaal kapitaal’ van onze samenleving. Door maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende regelgeving neemt het belang van het vrijwilligerswerk alleen maar toe. Het gemeentebestuur is van mening dat elke inzet, hoe klein ook, even waardevol is. Door het uitreiken van de Frans Janssen Vrijwilligersprijs Korendijk aan één persoon, een echtpaar of organisatie wil het gemeentebestuur zeker nu het vrijwilligerswerk steeds een belangrijkere rol gaat innemen, zijn waardering en dank uitspreken aan alle mantelzorgers en vrijwilligers in onze gemeente die altijd klaar staan voor anderen. Hun inzet betekent veel voor anderen en is onmisbaar in Korendijk.

Zes aanmeldingen, drie genomineerden

Er zijn dit jaar zes aanmeldingen voor de Frans Janssen Vrijwilligersprijs 2018 bij de gemeente binnen gekomen. Aan de hand van de vooraf vastgestelde criteria heeft de jury de aanmeldingen beoordeeld en drie genomineerden aangewezen.

Dit waren:

· Mevrouw Karin van der Heiden uit Zuid-Beijerland. Vrijwilligster bij de jeugdsoos en voetbalvereniging ZBVH;

· Mevrouw Shirley Bijholt-Korn uit Nieuw-Beijerland. Vrijwilligster bij de bibliotheek Nieuw-Beijerland en NRV;

· Meneer en mevrouw Zeedijk uit Zuid-Beijerland. Beide vrijwilliger bij Stichting Zomerkind en Tafeltje dekje. Afzonderlijk van elkaar vrijwilliger bij de Buurtbus en Heemzicht.

Burgemeester en wethouders van Korendijk feliciteren Jaap en Lex Zeedijk van harte met de Frans Janssen Vrijwilligersprijs 2018.