Dorpsbelang Zuid-Beijerland opgeheven

 

De door de gemeente Korendijk in het leven geroepen Meedenkgroep Dorpsbelang Zuid-Beijerland heeft na 4 jaar besloten te stoppen. In die tijd zette de groep zich in voor het algemeen dorpsbelang. De leden zijn nog steeds overtuigd van het nut van een Meedenkgroep in elke kern, die korte lijntjes onderhoudt met de gemeente. Zeker als het gemeentehuis straks na de gemeentelijke herindeling nog meer op afstand van de dorpen komt te staan. De reden tot beëindiging van de activiteiten van Dorpsbelang Zuid-Beijerland is echter dat er in de afgelopen jaren geen dialoog met de gemeente Korendijk van de grond is gekomen.

‘We zijn opgericht met de bedoeling om mee te denken met de gemeente, maar daar is in de praktijk niets van terechtgekomen. We zijn door de gemeente vrijwel nergens bij betrokken, niet geïnformeerd en niet geraadpleegd. Als gevolg daarvan liepen we 4 jaar lang achter de feiten aan en alle initiatief moest van onze kant komen’, aldus de Meedenkgroep. ‘Geregeld hebben wij verzocht om vroegtijdig overleg maar daaraan werd door de gemeente niet voldaan, met als enige positieve uitzondering het onderwerp groenvoorziening.

Het progressieve initiatief om Meedenkgroepen op te richten is een mooi visitekaartje van de gemeente Korendijk, maar de bedoeling ervan is in de praktijk niet tot alle beleidsterreinen op het gemeentehuis doorgedrongen. Een vervelend bijkomend verschijnsel is dat de Meedenkgroep door inwoners intussen wel als verlengstuk van de gemeente wordt gezien, omdat we soms door de gemeente als legitimatie gebruikt werden.’ In afwachting van de gemeentelijke fusie willen de oud-leden deskundig advies inwinnen op welke manier een volgende Meedenkgroep in Zuid-Beijerland wel tot een constructieve dialoog met de gemeente kan komen.